За нас    Радикс ООД Ви предлага преводачески услуги в следните бизнес-области

 • Маркетинг и реклама
 • Финансова и юридическа документация
 • Индустриална и техническа документация
 • Преводи в медийното пространство
 • Компютърен софтуер
 • Уеб-сайт и интернет
 • Медицина и биотехнологии
 • Въздушен транспорт и туризъм
 • Културна и частна кореспонденция
 • Университетски училищни дипломи и други лични документи. Легализация.


 • Писмени преводи

  При много специфични преводи ние работим с лице за контакти от организацията възложител.

 • При необходимост ползваме комплексна консултация с цел терминологична коректност.
 • Преводите се извършват от специалисти в съответната област.


 • Устни преводи

  Радикс ООД извършва най-често 2 вида устни преводи.

 • Първият от тях е активен разговорен (консекутивен) превод, използва се при делови срещи или при посещения на фирми от група хора или индивидуално. За този вид преводи не е необходима специална техническа подготовка, а само уточняване на тематиката.


 • Вторият вид устен превод (симултантен) се използва при семинари, конференции, представяния и други, за него е необходима специална техническа подготовка и уточняване не само на тематиката, но и на предварително подготвените речи и доклади.


 • English
  Created by: